ZinScoop

Welkom

Welkom op de website van ZinScoop, praktijk voor astrologie en zingeving.

Mijn naam is Yolanda Bervoets. Ik ben erkend praktiserend astroloog en zingevingstherapeute en aangesloten bij de NeVeZi, de Nederlandse Vereniging voor Zingevingstherapeuten en als erkend lid aangesloten bij de AVN, de Astrologische Vakvereniging Nederland.

Astrologie
Op het moment dat jij geboren bent, zijn de hemellichamen speciaal voor jou, heel even stilgezet. Op dit moment is je geboortehoroscoop gebaseerd. Deze is uniek en daarom heel bijzonder. Het is de basis voor een karakteranalyse. Als astroloog kan ik de astrologische (symbolische) taal lezen en begrijpelijk maken. Samen kunnen we je sterke en zwakke punten gaan verkennen, kijken waar je talenten liggen en op welke gebieden je voor-en tegenspoed ervaart. Ook blijkt de horoscoop een goede hulp te zijn om snel inzicht te krijgen op de achtergronden van uiterlijke problemen.

Wil je meer te weten komen over jezelf, je talenten of zelfs je onbewuste drijfveren? Wil je bewust worden van je ontwikkelingsmogelijkheden zodat je deze ten volle kunt aangrijpen ter zelfontplooiing? Je bent van harte welkom voor een horoscoopanalyse.

Zingeving
Zingeving is iets zeer persoonlijks. Niemand anders kan jou de zin van het leven aanreiken. Alleen jij kunt zin en betekenis geven aan je eigen leven. Soms kun je echter door bepaalde persoonlijke ervaringen of gebeurtenissen zoals verlies en tegenslagen even de weg kwijt raken. Je gaat je afvragen waarom jou dit overkomt, waar je het allemaal voor doet en wat de zin ervan is.

Heb je een vraag? Ben je vastgelopen? Wil je begeleiding? Je bent van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek. Ik luister oprecht en zonder te oordelen naar je verhaal.

Astrologie

Sinds mensenheugenis hebben de sterren en de planeten voor ons een belangrijke rol gespeeld. Men wist aan de stand van de hemellichamen af te lezen of het een goede tijd was voor jagen, planten, oogsten, reizen etc.

De mens van tegenwoordig is in zijn bewustzijn steeds verder van dit kosmisch uurwerk komen te staan. Men heeft het contact ermee verloren, maar vindt het nog steeds interessant om bewezen te zien dat er een wetenschappelijk verband is tussen planetencycli en de menselijke levensloop. Tijdens een studie van meer dan 5 jaar heeft psychiater Dr. Arnold L. Lieber kunnen aantonen dat het onomstotelijk vaststaat dat de maan het gedrag van de mens beïnvloedt.

Maar wat natuurlijk nog overtuigender werkt is het zelf zien en voelen van de relatie kosmos-mens. Astrologie is een prachtig instrument tot zelfkennis. Je geboortehoroscoop geeft als het ware een plattegrond van je levensmogelijkheden en -moeilijkheden, maar jij bent het die bepaalt hoe je hiermee om gaat.

Een geboortehoroscoop geeft een karakteraanleg weer; je mogelijkheden, je knelpunten, je potentieel, je angsten, kortom: voor je ligt een blauwdruk van je persoonlijkheid. Jij maakt keuzes, al dan niet gedwongen en sommige stukken vlotten beter dan andere. Als astroloog kan ik het potentieel zien, maar niet de keuzes die je hebt gemaakt. Door een horoscoopanalyse leer je bepaalde behoeften en bepaald gedrag herkennen, zodat je betere keuzes kunt maken. Het zijn uiteindelijk onze keuzes die bepalen wie we zijn! Alles begint bij zelfkennis.

Ben je benieuwd geworden naar je eigen unieke, persoonlijke geboortehoroscoop? Je bent van harte welkom.

Workshop

Een workshop is in ontwikkeling.

Met een kleine groep van 4 tot 8 personen gaan we op een informele, interactieve manier kennismaken met astrologie. De workshop, inclusief een pauze, zal ongeveer 2 tot 2,5 uur gaan duren.

De deelnemers hebben hierbij hun geboortegegevens nodig:

 - Geboorteplaats
 - Geboortedatum
 - Geboortetijdstip

Waar vind je die gegevens?

 - je moeder
 - trouwboekje van je ouders
 - geboortekaartje
 - burgerlijke stand van je geboorteplaats

Deze gegevens wil ik graag voor de workshop ontvangen.

Alle deelnemers ontvangen een tekening van hun eigen geboortehoroscoop op A4-formaat.

Zingeving

We're not here because we're free; we're here because we're not free. There's no escaping reason, no denying purpose, for as we both know, without purpose we would not exist. It is purpose that created us, purpose that connects us, purpose that pulls us, that guides us, that drives us; it is purpose that defines, purpose that binds us.
- The Matrix Reloaded (2003)
Als mens hebben we het nodig om ons nuttig te voelen. We verlangen naar een diepere zin in ons leven. Als je die ontdekt ga je beter in je vel zitten, voel je je vitaler en blijer.

De belangrijkste behoeften in het proces van zingeving zijn verlangen naar betekenis en verbondenheid. Eenzaamheid, tegenslagen of andere moeilijkheden geven deze behoeften aan.

Zingeving is een continue proces waarin ieder mens, in interactie met zijn omgeving, een diepere betekenis geeft aan zijn leven en hoe men die tot uiting brengt. Het gaat om vragen rond leven en dood, om wat werkelijk van belang is en het leven de moeite waard maakt en om morele dilemma's en idealen.

Wil jij de zin in je leven weer ervaren en heb je hierbij begeleiding nodig? Je kunt geheel vrijblijvend en kosteloos een kennismakingsgesprek (30-45 minuten) aanvragen. Ik vind het belangrijk je persoonlijk te ontmoeten. In dit gesprek kunnen we onze wederzijdse verwachtingen bespreken en kijken of er een klik is tussen ons. Als we besluiten samen verder te gaan, dan bestaat het vervolgtraject meestal uit 2 tot 8 gesprekken.

In deze vervolggesprekken laat ik je kennismaken met gebieden waar je je nog niet bewust van bent of keuzes waar je nog nooit aan gedacht hebt. Dit vraagt een open houding en een andere manier van denken waardoor een bewustzijnsproces op gang kan komen. Door gebruik te maken van je geboortehoroscoop kunnen we op een effectieve manier inzicht krijgen in je onbewuste drijfveren wat tevens leidt tot een completer beeld van jezelf. Uiteraard spelen je inzet en je bereidheid om dingen aan te pakken hierin een rol.

De mens staat niet volledig aan het roer van zichzelf, maar wordt geregeerd door onbewuste driften waar hij niet altijd van op de hoogte is.
- Freud

Tarieven

Op dit moment gelden speciale introductie tarieven!

Astrologie
Een astrologisch consult duurt 45 min - 1 uur.

Beroepscode
ZinScoop is lid van de Astrologische Vakvereniging Nederland (AVN). Aan de beroepsuitoefening als astroloog zijn grenzen gesteld door de AVN, deze kun je vinden in de beroepscode.

Zingeving
De kosten van zingevingstherapie worden (nog) niet vergoed door de ziektekostenverzekeraars.

Algemene voorwaarden
ZinScoop is lid van de Nederlandse Vereniging voor Zingevingstherapeuten (NeVeZi).
ZinScoop hanteert de algemene voorwaarden van de NeVeZi.

Betaling
Betaling contant, gepast.

Contact

Wil je een afspraak maken, of heb je een vraag? Dan kun je mij bereiken via onderstaande contactgegevens:


Yolanda Bervoets
Adriaan Swaenstraat 19
4931 RH Geertruidenberg

T 06-42200112
E info@zinscoop.nl

Astrologisch consult
Je hebt de volgende gegevens nodig:

 - Geboorteplaats
 - Geboortedatum
 - Geboortetijdstip

Waar vind je die gegevens?

 - je moeder
 - trouwboekje van je ouders
 - geboortekaartje
 - burgerlijke stand van je geboorteplaats

Verhindering
Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor het consult kosteloos worden geannuleerd of verplaatst.